select * from onderdelen where idonderdelen = 59 and tonen = 'J'
 

Denderwindeke


Kerk Denderwindeke.

Gotische kerk verwoest door een brand van 1838. Huidige neoclassicistische kerk opgetrokken van 1838 (zie datering gevelplaat) tot 1842; integratie van behouden laatgotisch koor. Toren voltooid in 1860. Omringd door gedesaffecteerd kerkhof.

 

Oudste vermelding "Vuenteka super fluvium Therma" (896). Romeinse voorwerpen en grondvesten van een romeinse villa werden gevonden ten oosten van de steenweg Ninove-Edingen, ter hoogte van de parochiekerk en pastorie. In de middeleeuwen grensgebied van het graafschap Vlaanderen met militaire betekenis. De heerlijkheid Denderwindeke, in de middeleeuwen een der lenen van de burcht van Ninove, behoorde sedert de 13de eeuw aan de Heren van Wedergraete. Achtereenvolgens in het bezit van Pieter de Goux (15de eeuw) en diens afstammelingen en de geslachten de la Pierre (1666), Van Cauteren (1699) en de Plotho (eind 18de eeuw). De abdij van Vicogne bezat te Denderwindeke vele goederen, waarvan het bestuur toevertrouwd werd aan een aldaar verblijvende proost. Eertijds waren er enkele steengroeven. Tijdens de 18de eeuw en begin 19de eeuw kende deze gemeente, naast de traditionele landbouw, talrijke thuiswevers en -spinners.

Landelijke gemeente (1.523 hectare), ten noordwesten begrensd door de Dender met haar alluviale vallei. Sterk heuvelend gebied met mooi landschap, ten zuiden aansluitend bij het Brabants heuvelland. Plaats met parochiekerk gelegen op de noord-zuid gerichte steenweg Ninove-Edingen. Naast de stervormig ontwikkelde dorpskom, verschillende vrijwel alleenstaande, meestal zeer landelijke woonkernen, ondermeer Flierendries, Nijken, Rendestede, Roost, Stebbingen, Varenberg en Vreckom. Enkele belangrijke gesloten of semi-gesloten hoeven.