select * from onderdelen where idonderdelen = 75 and tonen = 'J'
 

Meerbeke


Pastorie

Fraaie pastorie met voortuintje; twee bouwlagen van vijf traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, geflankeerd door twee aanbouwen van één bouwlaag.