select * from onderdelen where idonderdelen = 85 and tonen = 'J'
 

Ninove


De Koepoort

Koepoort of Nederwijkpoort Stadspoort, overblijfsel van de vroegere stadsomheining. Reeds vermeld in de 14de eeuw en van 1397 tot einde 16de eeuw Warmoespoort geheten; later Nederwijkpoort genoemd. In 1462, na een totale verwoesting, hersteld (heropgebouwd?). Circa 1600 verbouwd op last van het stadsbestuur en na haar voltooiing in 1629 als stadsgevangenis gebruikt. Restauratie einde 19de eeuw (zie sluitsteen).

Gotisch poortgebouw met grosso modo rechthoekige plattegrond, spitsboogdoorgang en zadeldak (leien). Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor sokkel, omlijsti1gen en negblokken. Gevelaflijning door middel van rechthoekig muizentand. Veldgevel (Dr. Behnplein) begrensd door twee veelzijdige traptorens onder zeszijdige spits (restauratie einde 19de eeuw). Schietgaten en centrale spitsboognis.

Gevel aan stadszijde (Koepoortstraat): spitsboogdoorgang tussen twee gerestaureerde schouderboogdeurtjes met tweelicht als bovenlicht. Op de bovenverdieping, vier hoge spitsboogvensters voorzien van negblokken van witte steen, aanpassingen van de restauratie uit eind 19de eeuw (?). Zijtrapgevels vermoedelijk ook latere aanpassingen. Zuidelijke zijgevel gemarkeerd door gedichte rechthoekige muuropeningen. Overwelfde doorgang met gedateerde sluitsteen: anno 1895.

De kleine woningen, gebouwd tegen de trap links, toren en zuidelijke zijgevel, werden een tiental jaren geleden gesloopt.

Tegen noordelijke zijgevel: L-vormige lucifersfabriek uit de 19de eeuw, in 1895 verbouwd en ingericht als Katholieke Kring; recente aanpassing.