select * from onderdelen where idonderdelen = 72 and tonen = 'J'
 

Lieferinge


Kerk te Lieferinge

Landelijk kerkje, samengesteld uit diverse volumes, met omringend, ommuurd kerkhof, tuintje achter de sacristie ten oosten. De plattegrond ontvouwt een vierkante westtoren met halfronde traptoren ten noorden, een driebeukig schip van drie traveeën, een licht uitspringend transept, een koor met twee rechte traveeën en vlakke koorsluiting, daarachter een sacristie ten oosten van twee traveeën, ten zuiden sacristie in de oksel van dwarsarm en koor. In kern, vroeg-gotisch met bewaarde westgevel en ten westen toren, transept, koor en ten zuiden sacristie; ten oosten sacristie uit de tweede helft van de 17de eeuw; het schip werd verbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, misschien parallel met verbouwingen van de oostelijke sacristie van 1775, jaartal aangebracht on de bovendorpel van de deur in de noordgevel.

Grosso modo natuursteenbouw (breuksteenbouw) voor de oudste delen; bak- en zandsteenbouw voor de sacristie ten oosten, schip voornamelijk baksteenbouw op zandstenen plint met gebruik van arduin. Leien zadeldaken, afwolvingen aan de westzijde. Westgeve1 met ingebouwde westtoren; overgang breuksteenbouw naar groter en regelmatiger zandstenen parement; westtoren bekleed met leien onder geknikte spits, ten zuiden, gestut door steunbeer met versnijdingen, ten noorden, halfrond traptorentje. Spitsboogdeurtje afgewerkt met negblokken en omlopende torus, geprofileerde archivolt als kordon doorlopend over de muurdammen en gevelpartij; centraal en opzij, oculus met vierpas; daarboven en ten noorden, aflijnende fries op maskerkopjes. Noord en zuidgevels geritmeerd door vlakke pilasters, daartussen segmentboogvensters in vlakke arduinen omlijstingen (tweede helft van de 18de eeuw). Transept en koor met spitsboogvensters met afgeschuinde dagkant, doorlopende profiellijst onder de onderdorpel; kroonlijst op modillons. Oostgevel van het noordelijk transept met gedicht spitsboogvenster. Oostelijke sacristie: fraaie oostelijke halsgevel (tweede helft van de 17de eeuw), gemarkeerd door speklagen, top met gekorniste kordons met sierstukken op de uiteinden, aflijnende klauwstukken, bekronend topstuk; noordgevel met segmentboogdeurtje in zandstenen omlijsting met negblokken en bekronend druiplijstje, bovendorpel met jaartal 1775; zuidgevel met segmentboogvenster in vlakke arduinen omlijsting (tweede helft van de 18de eeuw). Toren overkluisd door kruisribgewelf. Middenbeuk met zeilen op lage achtzijdige basis onder spitsboogarcaden; schip, zijbeuken en koor onder gedrukt tongewelf.

Laat-barokke hoofd- en zijaltaren; biechtstoelen, tochtportaal met orgeltribune en orgelbuffet uit eind 18de eeuw; kansel en communiebank (1900). Laatgotisch doopvont.

Lieferinge : Klein dorpje van 124 hectare  gelegen in een fraai beboomd, heuvelachtig landschap, doorsneden door de Molenbeek, ten zuidoosten begrensd door de Papen-Meerschenbeek.